Bostadsrättsförening i Trollhättan

Avslutade arbeten

Information om några av våra avslutade arbeten

Brf. Wingårdsgatan 1, Kålltorp 119:1, Göteborg.

Vi har fått i uppdrag av bostadsrättsföreningen Wingårdsgatan 1 att sköta byggledning, kontroller och besiktningar i projektet. Projektet innefattar fönsterbyten, tilläggsisolering och putsning samt allmän översyn av byggnaden.

Entreprenaden ska vara färdigställd och slutbesiktigad före semestern 2013.

 

 

Flerbostadshus i Kviberg Flerbostadshus i Kviberg

 

 

Kv Stiernhielm, Mölndal


UTÖKAT UPPDRAG på Kv. Stiernhielm, Mölndal.

Även HUS D kommer att byggledas av oss. Pågår under 2014.

Vi har fått förtroendet att ansvara för att murningsarbetet på Kv Stiernhielm blir rätt utfört. Vårt uppdrag är att granska handlingar samt att fortlöpande följa murningsarbetet. Totalentreprenör är Skanska och Murningsentreprenör är Thords Murrartjänst AB.

Bygget pågår under 2013.
Vår uppdragsgivare är Sverigehuset AB.

 

Kv Stiernhielm, Mölndal Kv Stiernhielm, Mölndal