Bostadsrättsförening i Trollhättan

Pågående arbeten

Information om några av våra pågående arbeten

Linnégatan 48, Göteborg. Gårdsfasader.

Vi utför: Projektering, budgeteringar, teknisk byggledning, dagkontroller samt besiktningar.

Norra Säterigatan 2-24, Göteborg.

Fasader av tegel.

Vi utför: Teknisk ledning, dagkontroller samt besiktningar.

Nya Varvet, Göteborg. Byggnader 22, 25, 57 Studion m.fl.

Vi utför fortlöpande: Teknisk ledning, upprättar beskrivningar för murat och putsat byggande vid de fortlöpande renoveringarna, dagkontroller samt besiktningar.

Näset, Göteborg. 2 st. villor.

Villorna har stora fuktproblem pga felaktigt utförda fasadarbeten.

Vi utför: Utredning av skadade putsfasader, juridisk hjälp samt projektledning för renoveringen.

Slakthuset, Göteborg.

Murad hög skorsten (c:a 35 m)

Vi utför: Skadeutredning, upprätta åtgärdsprogram samt budgeteringar.

Uppdragsgivare Fastighetsbolaget Willhem. Biskopsgården, Göteborg.

Konvertering av lokaler till lägenheter.

Vårt uppdrag: All Byggledning/Projektledning samt slutbesiktningar.

Virveltorget, Göteborg.

Konvertering av lokaler till lägenheter.

Vårt uppdrag i projektet: Ansvara för fasadarbetena genom teknisk support, upprätta handlingar, byggledning, dagkontroller samt besiktningar.

Övre Fogelbergsgatan, Göteborg.

Renovering av fasader, byte av balkonger, nya balkonger, Byte av fönster, nytt tak samt al-partier.

Vi utför: Teknisk support, upprätta handlingar och budgeteringar, byggledning, dagkontroller samt besiktningar.

Flerbostadshus i Kviberg

Flerbostadshus i Kviberg

 • Kontroll av pågående putsentreprenader.
 • Beställare Sverigehuset.
 • Under 2012.
 • Sverigehuset
 • Sverigehuset

Nytt uppdrag från Sverigehuset

 • Kviberg, Kv. Generalen. (se bif. Bilder)
 • Byggledning och kontrollansvar för alla fasadarbeten
 • Pågår under 2014
 • Bostadsrättsförening i Trollhättan
 • Bostadsrättsförening i Trollhättan
 • Bostadsrättsförening i Trollhättan

Bostadsrättsförening i Trollhättan

 • Utredning av skador och fukt i befintlig putsade ytterväggar.
 • Hösten 2012.